วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 74/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 74/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_3639 IMG_3636 IMG_3633 IMG_3630 IMG_3628 IMG_3627 IMG_3625 IMG_3622 IMG_3620 IMG_3617 IMG_3616 IMG_3612 IMG_3610
แบ่งปัน