วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่มีการกระผิดกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่มีการกระผิดกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_3661 IMG_3659 IMG_3658 IMG_3656 IMG_3654 IMG_3653 IMG_3650 IMG_3645 IMG_3644
แบ่งปัน