วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง และจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมฯ

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง และจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมฯ

IMG_5526 IMG_5524 IMG_5523 IMG_5522 IMG_5521 IMG_5520 IMG_5519
แบ่งปัน