วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_4537 IMG_4535 IMG_4532 IMG_4531 IMG_4529 IMG_4527 IMG_4526 IMG_4524 IMG_4523 IMG_4518 IMG_4515

แบ่งปัน