วันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 15.30 น. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมขนส่ง, นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผบก.ทล. และ พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐ์มั่งคั่ง รอง ผบก.จร. ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดใน ม.44 ฉบับที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประเภทรถและการคาดเข็มขัดนิรภัย และฉบับที่ 15/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ณ ห้องประชุม 1 กรมขนส่งทางบก จตุจักร

วันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 15.30 น. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมขนส่ง, นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผบก.ทล. และ พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐ์มั่งคั่ง รอง ผบก.จร. ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดใน ม.44 ฉบับที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประเภทรถและการคาดเข็มขัดนิรภัย และฉบับที่ 15/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ณ ห้องประชุม 1 กรมขนส่งทางบก จตุจักร

179658 179657 179656 179655 179651 179650 179649 179648 179647 179646 179645 179644
แบ่งปัน