วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุรพล พินิจชอบ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 88/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.สุรพล พินิจชอบ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 88/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม
IMG_6215 IMG_6214 IMG_6212 IMG_6211 IMG_6208 IMG_6207 IMG_6206 IMG_6205 IMG_6204 IMG_6203 IMG_6201 IMG_6198 IMG_6196
แบ่งปัน