วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี/พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่1/2560 โดยมีผู้แทนจาก บช.ก., บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ หน่วยงานราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 29 มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี/พล.ต.อ.สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา (สบ 10)  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่1/2560  โดยมีผู้แทนจาก บช.ก., บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ หน่วยงานราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

IMG_4731_resize IMG_4721_resize IMG_4716_resize IMG_4714_resize IMG_4713_resize IMG_4709_resize IMG_4706_resize IMG_4703_resize IMG_4701_resize IMG_4698_resize IMG_4697_resize IMG_4683_resize IMG_4682_resize IMG_4671_resize
แบ่งปัน