วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_6819 IMG_6818 IMG_6817 IMG_6816 IMG_6814 IMG_6811 IMG_6810 IMG_6809 IMG_6807 IMG_6803 IMG_6800
แบ่งปัน