วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุ่ม ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมติดตามส่งคืนพระนิรันตรายให้แก่มูลนิธิ รพ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร., คณะกรรมการมูลนิธิ รพ.ตร. และ ผู้แทนหน่วยต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุ่ม ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมติดตามส่งคืนพระนิรันตรายให้แก่มูลนิธิ รพ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์  นิติวรางกูร พตร., คณะกรรมการมูลนิธิ รพ.ตร. และ ผู้แทนหน่วยต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference
IMG_6947 IMG_6946 IMG_6945 IMG_6944 IMG_6943 IMG_6942 IMG_6941
แบ่งปัน