วันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 14.30.น. ณ ปั้มบางจาก กม.ที่26 ถ.บรมราชชนนี ฝั่งขาออก อ.สามพราน จว.นครปฐม/ พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวรณรงค์ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบนท้องถนนตามโครงการรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท., น.ส.วรรณกร วัฒนาเกษมสันต์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาธารณะ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทยจำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

วันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 14.30.น. ณ ปั้มบางจาก กม.ที่26 ถ.บรมราชชนนี ฝั่งขาออก อ.สามพราน จว.นครปฐม/ พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวรณรงค์ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบนท้องถนนตามโครงการรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมรับผิดชอบสังคม” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท., น.ส.วรรณกร วัฒนาเกษมสันต์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาธารณะ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทยจำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0037 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0020 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0019 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0016 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0015 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0014 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0010 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0009 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0007 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0006 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0004 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0003 สามพราน_๑๗๐๔๐๕_0001
แบ่งปัน