วันที่ 11 เม.ย. 60 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร สทส.ตร./ พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะฯ โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 11 เม.ย. 60 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร สทส.ตร./ พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะฯ โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_8467 IMG_8470 IMG_8472 IMG_8473 IMG_8474 IMG_8475 IMG_8476 IMG_8477 IMG_8479 IMG_8480

แบ่งปัน