วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศปก.ตร./พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อติดตามสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในประเด็นของโครงการประชารัฐร่วมใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ, การจราจร และการดำเนินการตามมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยมีผู้แทนจาก บช.ก., บช.น., ภ.1-9 และ ศชต. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สรุปผลการประชุมวันนี้ว่าตำรวจจะเน้นการตรวจจับเพิ่มมากขึ้น เพราะยังพบว่ามีการขับรถเร็ว, การแซงในที่คับขัน และการเมาแล้วขับเป็นจำนวนมาก ซึ่งการตั้งด่า่นตรวจจับเช่นนี้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ ผลการตรวจจับพบว่าฐานความผิดที่มีสถิติสูงสุด คือ 1. ไม่สวมหมวกนิรภัย 2. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 3. ผู้ขับรถและผู้โดยสารส่วนหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ในช่วงแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2560 ยังไม่มีอุบัติเหตุใหญ่, จำนวนอุบัติเหตุในภาพรวมวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 สูงกว่า ปี 2559 แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีจำนวนน้อยกว่า ภาพรวมการจราจรและเส้นทางดีกว่าปีที่แล้ว ส่วนโครงการประชารัฐร่วมใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 มีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.  ณ ศปก.ตร./พล.ต.ท.วีรพงษ์  ชื่นภักดี  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อติดตามสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในประเด็นของโครงการประชารัฐร่วมใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ, การจราจร และการดำเนินการตามมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยมีผู้แทนจาก บช.ก., บช.น., ภ.1-9 และ ศชต. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สรุปผลการประชุมวันนี้ว่าตำรวจจะเน้นการตรวจจับเพิ่มมากขึ้น  เพราะยังพบว่ามีการขับรถเร็ว, การแซงในที่คับขัน และการเมาแล้วขับเป็นจำนวนมาก ซึ่งการตั้งด่า่นตรวจจับเช่นนี้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้  ผลการตรวจจับพบว่าฐานความผิดที่มีสถิติสูงสุด คือ 1. ไม่สวมหมวกนิรภัย  2. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่  3. ผู้ขับรถและผู้โดยสารส่วนหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ในช่วงแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2560 ยังไม่มีอุบัติเหตุใหญ่, จำนวนอุบัติเหตุในภาพรวมวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 สูงกว่า ปี 2559 แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีจำนวนน้อยกว่า ภาพรวมการจราจรและเส้นทางดีกว่าปีที่แล้ว  ส่วนโครงการประชารัฐร่วมใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 มีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

IMG_5860_resize IMG_5849_resize IMG_5833_resize IMG_5817_resize IMG_5810_resize IMG_5800_resize IMG_5797_resize IMG_5794_resize IMG_5786_resize IMG_5777_resize IMG_5761_resize IMG_5729_resize 354420
แบ่งปัน