วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_9053 IMG_9052 IMG_9050 IMG_9048 IMG_9045 IMG_9042
แบ่งปัน