วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. เป็นประธานแถลงข่าว “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแถลงข่าวและเสวนา “เปิดใจบูรณาการ 3 องค์กร 3 สถานีต้นแบบ ร่วมสร้าง “สถานีตำรวจล้ำสมัย” (Modern Police Station) สู่การพัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันอาชญากรรมและการให้บริการประชาชน ในยุคตำรวจไทย 4.0 โดยมี พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร รอง จตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. เป็นประธานแถลงข่าว “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแถลงข่าวและเสวนา “เปิดใจบูรณาการ 3 องค์กร 3 สถานีต้นแบบ ร่วมสร้าง “สถานีตำรวจล้ำสมัย” (Modern Police Station) สู่การพัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันอาชญากรรมและการให้บริการประชาชน ในยุคตำรวจไทย 4.0 โดยมี พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร รอง จตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

IMG_9910 IMG_9897 IMG_9894 IMG_9890 IMG_9827 IMG_9805 IMG_9803 IMG_9784 IMG_9760 IMG_9751 IMG_9748 IMG_9747 IMG_9744 IMG_9740 IMG_9735 IMG_9734 IMG_9733 IMG_9732 IMG_9696 IMG_9692 IMG_9687 IMG_9684 IMG_9683 IMG_9682 IMG_9682
แบ่งปัน