วันที่ 24 เม.ย. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบมอบทองคำ ให้กับผู้ถูกสลากบำรุงกาชาดไทย ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2560 โดยมีอุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ถูกสลากกาชาด

วันที่ 24 เม.ย. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบมอบทองคำ ให้กับผู้ถูกสลากบำรุงกาชาดไทย ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2560 โดยมีอุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ถูกสลากกาชาด

IMG_1055 IMG_1056 IMG_1054 IMG_1047 IMG_1036 IMG_1035 IMG_1033 IMG_1032 IMG_1031 IMG_1026 IMG_1018 IMG_1016 IMG_1069

แบ่งปัน