วันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ. เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 114/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชม. โดยมีหน่วยต่างๆเข้าร่วมประชุม

วันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ. เดชา  ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 114/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชม. โดยมีหน่วยต่างๆเข้าร่วมประชุม
IMG_8240 IMG_8242 IMG_8243 IMG_8244 IMG_8245 IMG_8246 IMG_8247 IMG_8248 IMG_8249 IMG_8250 IMG_8251 IMG_8252 IMG_8253
แบ่งปัน