วันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ โดยมี พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา(สบ10) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ. สุเทพ  เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ โดยมี พล.ต.อ.เดชา  ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา(สบ10) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

IMG_8255 IMG_8257 IMG_8258 IMG_8259 IMG_8260 IMG_8261 IMG_8262 IMG_8264 IMG_8275 IMG_8277 IMG_8278

 

แบ่งปัน