วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560 โดยมี พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560 โดยมี พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_0042 IMG_0041 IMG_0040 IMG_0039 IMG_0038 IMG_0037 IMG_0036 IMG_0033 IMG_0032 IMG_0031 IMG_0030 IMG_0026
แบ่งปัน