วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ ลก.ตร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ ลก.ตร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

IMG_0137 IMG_0136 IMG_0135 IMG_0133 IMG_0132 IMG_0128 IMG_0125 IMG_0123 IMG_0122 IMG_0120 IMG_0112 IMG_0110 IMG_0109 IMG_0105 IMG_0104 IMG_0101 IMG_0100 IMG_0093 IMG_0092 IMG_0091 IMG_0090 IMG_0089 IMG_0088 IMG_0087 IMG_0085
แบ่งปัน