วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการกีฬาประเภทฟันดาบ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการกีฬาประเภทฟันดาบ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_0180 IMG_0179 IMG_0177 IMG_0176 IMG_0175 IMG_0174 IMG_0172 IMG_0169 IMG_0167 IMG_0164
แบ่งปัน