วันที่ 1 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. นพดล เผือกโสมณ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 120/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 1 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. นพดล เผือกโสมณ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 120/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_0866 IMG_0871 IMG_0874 IMG_0876 IMG_0877 IMG_0878 IMG_0879 IMG_0880 IMG_0881 IMG_0883 IMG_0884

 

แบ่งปัน