วันที่ 1 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลงานผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการ โดยยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 1 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลงานผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการ โดยยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_0887 IMG_0888 IMG_0890 IMG_0892 IMG_0893 IMG_0895 IMG_0896 IMG_0899

แบ่งปัน