วันที่ 1 พ.ค. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 4 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 1 พ.ค. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 4 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_0917 IMG_0920 IMG_0921 IMG_0922 IMG_0924

แบ่งปัน