ตร. ออกมาตรการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

news_head

ฉบับที่ 073 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เปิดเผยว่า เนื่องด้วยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 ในวันที่ 4-10 พ.ค. 60  ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย

งานเทศกาลวิสาขบูชาฯ ครั้งนี้ ได้กราบทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหลวง จากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี โดยในวันที่ 4 พ.ค. 60 เวลา 07.00 น. จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหลวง สู่มณฑป สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานฯ จากนั้น ในวันที่ 6 พ.ค. 60 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน และในวันที่ 10 พ.ค. 60 เวลา 19.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านจราจรในการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล สันติบาล โรงพยาบาลตำรวจ และตำรวจท่องเที่ยว สนับสนุนภารกิจตำรวจท้องที่ โดยให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่จัดงานและบริเวณโดยรอบ ในโอกาสนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางสัญจรมายังบริเวณพื้นที่จัดงาน หรือประสงค์จะทราบข้อมูลการจราจร สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.trafficpolice.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางและข้อมูลสภาพจราจร สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) สายด่วน 1197 และสำหรับประชาชนที่พบเหตุหรือบุคคลต้องสงสัยที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือต้องการขอความช่วยเหลือ/แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถแจ้งมายังโทรศัพท์สายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชม.

 

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน