วันที่ 3 พ.ค. 60 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 3 พ.ค. 60 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_1077 IMG_1080 IMG_1087 IMG_1090 IMG_1093 IMG_1097 IMG_1099 IMG_1101 IMG_1104 IMG_1106 IMG_1113 IMG_1119

แบ่งปัน