วันที่ 4 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท. ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรยมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรสำหรับการประชุมเอสแคป โดยมีผู้แทนกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนแผนกรักษาความปลอดภัย องค์การสหประชาชาติ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 4 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท. ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรยมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรสำหรับการประชุมเอสแคป โดยมีผู้แทนกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนแผนกรักษาความปลอดภัย องค์การสหประชาชาติ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

IMG_8949 IMG_8951 IMG_8952 IMG_8953 IMG_8954 IMG_8955 IMG_8957 IMG_8958 IMG_8959 IMG_8960 IMG_8961

แบ่งปัน