วันที่ 8 มกราคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกับผู้แทน บช. และ บก. ในสังกัด ตร. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ตร. ในปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงบประมาณได้กำหนดไว้ ณ ศปก.ตร.

วันที่ 8 มกราคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกับผู้แทน บช. และ บก. ในสังกัด ตร. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ตร. ในปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงบประมาณได้กำหนดไว้ ณ ศปก.ตร.
IMG_1700_resizeIMG_1702_resize IMG_1686_resize

แบ่งปัน