วันที่ 8 พ.ค. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 8 พ.ค. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ของ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_2082 IMG_2088 IMG_2089 IMG_2091 IMG_2092 IMG_2094 IMG_2096 IMG_2097

แบ่งปัน