วันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ และ ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ และ ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_2108 IMG_2111 IMG_2113 IMG_2114 IMG_2116 IMG_2117

แบ่งปัน