วันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านจริยธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านจริยธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_2119 IMG_2125 IMG_2130 IMG_2131 IMG_2132 IMG_2133 IMG_2135 IMG_2136 IMG_2137 IMG_2138

แบ่งปัน