วันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ. ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 โดยมี พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. และผู้แทนหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ. ชัยพจน์  สุวรรณรักษ์  รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 โดยมี พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. และผู้แทนหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

IMG_9579 IMG_9580 IMG_9581 IMG_9582 IMG_9583 IMG_9585 IMG_9586

แบ่งปัน