วันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพตามกำลังพล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ผบช.ศ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท. พรหมธร  ภาคอัต  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพตามกำลังพล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ผบช.ศ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

IMG_9592 IMG_9594 IMG_9595 IMG_9596 IMG_9598 IMG_9599 IMG_9600 IMG_9601 IMG_9602 IMG_9603

แบ่งปัน