วันที่ 16 พ.ค. 560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_2413 IMG_2415 IMG_2417 IMG_2419 IMG_2420 IMG_2422 IMG_2423 IMG_2424 IMG_2425 IMG_2427

แบ่งปัน