วันที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยา ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามคดีครอบครองสื่อลามกเด็ก ของคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เนตที่เกี่ยวกับการละเมิดต่อเด็กและเยางชน (TICAC) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บช.น. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยา ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามคดีครอบครองสื่อลามกเด็ก ของคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เนตที่เกี่ยวกับการละเมิดต่อเด็กและเยางชน (TICAC) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บช.น. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

IMG_9795 IMG_9796 IMG_9797 IMG_9798 IMG_9799 IMG_9800 IMG_9801

แบ่งปัน