วันที่ 17 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 136/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 17 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 136/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

IMG_9838 IMG_9841 IMG_9843 IMG_9844 IMG_9846 IMG_9848 IMG_9851 IMG_9852 IMG_9853 IMG_9854 IMG_9856 IMG_9857 IMG_9860

แบ่งปัน