ตร. สั่งทุกหน่วยกวดขันวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ

news_head

ฉบับที่ 075 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายจราจร
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 60 ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงได้มีวิทยุสั่งการด่วนที่สุดไปยังหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บช.น., ภ.1-9, ศชต., ก., บก.จร. และ บก.ทล. ให้ทุกหน่วยดังกล่าวเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันจับกุมการกระทำผิดกฎหมายจราจร โดยเฉพาะความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งความผิดที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ทั้งนี้ให้มุ่งเน้นความผิดเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การฝ่าฝืนกฎจราจร อาทิ การขับขี่ย้อนศร การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และการขับขี่หรือจอดรถกีดขวางบนทางเท้า โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรับผิดชอบงานด้านการจราจร กำหนดแผนการดำเนินการในเส้นทางการจราจร รวมถึงบาทวิถีหรือทางเดินสาธารณะ(ฟุตปาธ) ที่สำคัญในชั่วโมงเร่งด่วน และพื้นที่เฝ้าระวังในช่วงเวลาปกติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและขอความร่วมมือรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่ให้ขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัยตามกฎจราจร เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น ๆ  โดยให้กวดขันการดำเนินการดังกล่าวอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎจราจรแก่ประชาชนต่อไป

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน