วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลการผลิต นรต.หญิง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลการผลิต นรต.หญิง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน