วันที่ 29 พ.ค. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งการทูต ครั้งที่ 1/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 29 พ.ค. 60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งการทูต ครั้งที่ 1/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน