วันที่ 30 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงกฏหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 โดยมี พล.ต.ท. ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 30 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ. รุ่งโรจน์  แสงคร้าม  รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงกฏหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 โดยมี พล.ต.ท. ศักดา ชื่นภักดี  ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน