วันที่ 30 พ.ค. 60 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 30 พ.ค. 60 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน