วันที่ 1 มิ.ย. 60 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครืองดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 โดยมีคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมประชุมทางไกลร่วมกับ บช.ต่างๆ ทั่วประเทศ

วันที่ 1 มิ.ย. 60 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครืองดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 โดยมีคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมประชุมทางไกลร่วมกับ บช.ต่างๆ ทั่วประเทศ

แบ่งปัน