วันที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี รอง ผบ.ตร., กรรมการฯ, และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ. จักรทิพย์  ชัยจินดา ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  ครั้งที่ 5/2560 โดยมี รอง ผบ.ตร., กรรมการฯ, และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน