วันที่ 28 ก.พ. 60 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. นำข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ เข้าแถวเคารพธงชาติ และทำพิธิเปิดโครงการจัดอบรมเชิงวิชาการเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

วันที่ 28 ก.พ. 60 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. นำข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ เข้าแถวเคารพธงชาติ และทำพิธิเปิดโครงการจัดอบรมเชิงวิชาการเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

280260_170228_0049 280260_170228_0045 280260_170228_0029 280260_170228_0022 280260_170228_0015 280260_170228_0009 280260_170228_0001

แบ่งปัน