วันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร./ พล.ต.ท. ดุสิต สังฃะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

วันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร./ พล.ต.ท. ดุสิต สังฃะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

แบ่งปัน