วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ คณะที่ 9 เรื่องการสรรหาและระบบฝึกอบรม โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และ ผ่านระบบวิดิโอทางไกลร่วมกับ ศฝร.ภ.1-9, ศชต. บช.ตชด.และ บช.ศ

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.พรหมธร  ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ คณะที่ 9 เรื่องการสรรหาและระบบฝึกอบรม โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และ ผ่านระบบวิดิโอทางไกลร่วมกับ ศฝร.ภ.1-9, ศชต. บช.ตชด.และ บช.ศ

แบ่งปัน