วันที่ 14 มกราคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยในการพัฒนาระบบงานสอบสวนคดีอาญา โดยมี ผบช.สกพ., ผบช.กมค., ผบช.สทส. และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.

วันที่ 14 มกราคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยในการพัฒนาระบบงานสอบสวนคดีอาญา โดยมี ผบช.สกพ., ผบช.กมค., ผบช.สทส. และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.
IMG_3169_resize IMG_3160_resize IMG_3142_resize

แบ่งปัน