วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการแสดงดนตรีงาน “ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการพระบรมรูปรัชกาลที่ 5” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการแสดงดนตรีงาน “ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการพระบรมรูปรัชกาลที่ 5” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน