ตร. เชิญชวนประชาชนซื้อดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

news_head

ฉบับที่ 089 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงพลัง “รักแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงความรักและกตัญญูต่อแม่ด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ รายได้จากการจำหน่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาแก่
เด็กยากจนทั่วประเทศ สั่งซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์
0-2354-7520 และธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน