ตร. เชิญชวนประชาชนร่วมงาน ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ตอน “อ้อมกอดผู้พิทักษ์ในคืนรักแห่ง JAZZ”

news_head

ฉบับที่ 092 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงาน ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
ตอน “อ้อมกอดผู้พิทักษ์ในคืนรักแห่ง JAZZ”
โดย วงดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความสุขให้ประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี “ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5” ในทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 19.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนวงดนตรีจาก กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต วงดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดการแสดงดนตรีในรูปแบบของวงดนตรีประเภท Jazz Orchestra โดยใช้นักร้อง นักดนตรี และนักร้องประสานเสียงที่เป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยนักร้องคุณภาพ อาทิ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ  เขียวแก้ว, เท่ห์  อุเทน พรหมมินทร์, กบ เสาวนิตย์  นวพันธ์, โก้ Mr.Saxman และ Hitsza Groove โดยร่วมกันนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งบทเพลงเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดี ตลอดจนบทเพลงของเหล่าตำรวจ และบทเพลงไพเราะอื่น ๆ อีกมากมาย ในตอน “อ้อมกอดผู้พิทักษ์ในคืนรักแห่ง JAZZ”

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนมายังพี่น้องประชาชน ร่วมชมการแสดงดนตรี
ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5อ้อมกอดผู้พิทักษ์ในคืนรักแห่ง JAZZ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2583 8228 ในวันและเวลาราชการ

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน