01.09.60 พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารการกีฬาตำรวจ (ก.อ.บ.) ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารการกีฬาตำรวจ (ก.อ.บ.) ครั้งที่ 4/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน